Training

Externe trainingen: Utrecht, Fast Lane
Duur in dagen
Prijzen excl. BTW
 
Luchtvervoer gevaarlijke stoffen*

*m.u.v. radioactieve stoffen

Inhoudsopgave algemeen
4
€ 600
Herhaling Luchtvervoer gevaarlijke stoffen*

*m.u.v. radioactieve stoffen

Inhoudsopgave algemeen
2
€ 300
Luchtvervoer radioactieve stoffen
Inhoudsopgave radioactief
2
€ 300
Herhaling Luchtvervoer radioactieve stoffen
Inhoudsopgave radioactief
2
€ 300

Locatie

 • Extern bij “Fast Lane” in Utrecht
  • centraal gelegen
  • goed bereikbaar zowel met auto als met openbaar vervoer
  • moderne faciliteiten
  • voldoende gratis parkeergelegenheid
  • inclusief (gratis) koffie, thee, water, fris, versnaperingen, vers fruit en lunch!
 • In-company, op locatie bij de klant!

Cursusmateriaal & inhoud

Bij aanvang van de training wordt een zeer uitgebreide syllabus verstrekt met unieke voorbeelden, tabellen, overzichten, flowcharts en oefenvragen. Deze blijft na afloop van de training in eigendom van de cursist. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de geldende editie van de (Engelstalige) IATA Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR). U kunt uw eigen IATA-DGR boek meenemen om aantekeningen in te maken, maar u kunt ook een IATA-DGR boek in bruikleen krijgen van DGCS. Uw voorkeur geeft u aan bij inschrijving. Tijdens de training en bij het examen worden eenvoudige berekeningen gemaakt. Het wordt aanbevolen een simpele rekenmachine (bv. Casio fx-82MS) of een smartphone mee te nemen waarmee met eenvoudige machten kan worden gewerkt.

De onderwerpen die tijdens de training onder meer aan bod komen zijn in hoofdlijnen de volgende:

 • Definitie gevaarlijke stoffen
 • Algemene filosofie
 • (Inter)nationale wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden afzender & vervoerder
 • Verboden gevaarlijke stoffen
 • Goedkeuringen en ontheffingen
 • Training
 • Beveiliging 
 • Classificatie 
 • Identificatie
 • Lijst van gevaarlijke stoffen
 • Verpakken
 • Beproevingseisen voor verpakkingen
 • Kenmerken & etiketten
 • Documentatie
 • Behandeling waaronder samenladingsvoorschriften en NOTOC
 • Oefenvragen

Examen & certificaat 

Het examen bestaat uit maximaal 11 open- en/of meerkeuze vragen. Het examen van de Algemene training duurt 2,5 uur, dat van Luchtvervoer radioactieve stoffen duurt 2 uur. De minimaal te behalen score is 70%, in het geval van een E-erkenninghouder 90%. Voor elke met succes afgeronde training wordt per post een, door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat gestuurd, naar het adres dat opgegeven is bij de inschrijving. Een certificaat is 24 maanden geldig. Maximaal drie maanden vóór de verloopdatum van het certificaat, kunt u opnieuw een (herhalings)training volgen t.b.v. het verlengen van uw certificaat.

Achtergrond

Personeel dat betrokken is bij vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, moet volgens de Technische Voorschriften (Technical Instructions) van de International Civil Aviation Organization (ICAO-TI) en de Dangerous Goods Regulations van de International Air Transport Association (IATA-DGR), in verhouding met hun verantwoordelijkheden zijn opgeleid. 

De in de ICAO-TI gestelde vereisten zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd in, onder meer:

Vervoeren, doen of laten vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht in Nederland is o.g.v. de bovenstaande wet- en regelgeving bovendien onderworpen aan het zogenaamde “Erkenningsregime” waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende erkenningen:

 • A-erkenning : afzender
 • B-erkennning: expediteurs, (lucht)vrachtagenten
 • C-erkenning : grondafhandelaar
 • E-erkenning : gespecialiseerde organisaties die namens de afzender optreden

Samengevat: medewerkers van erkenninghouders maar ook van luchtvaartmaatschappijen moeten een initiële training volgen en telkens om de twee jaar een (herhalings)training. De training komt het meest overeen met categorie 6 van Tabel 1-4 van de ICAO-TI en 1.5.A van de IATA-DGR. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een training voor: 

 • handelingen t.a.v. van alle klassen met uitzondering van klasse 7 en
 • handelingen uitsluitend t.a.v. van klasse 7.

Dergelijke trainingen en examinering ervan kunnen in Nederland alleen worden verzorgd door een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) erkende opleidingsinstelling. 

Erkenning Dangerous Goods Consultancy Services (DGCS)

DGCS is een door het ministerie van I&W erkende opleidingsinstelling en mag derhalve dergelijke trainingen verzorgen, het bijbehorende examen afnemen en bij succesvolle afronding daarvan een certificaat uitreiken.