Consultancy

Advies met betrekking tot algemene of juist zeer specifieke vraagstukken is altijd maatwerk. Hieronder vindt u een aantal indicatieve onderwerpen waarbij DGCS u van dienst kan zijn.

Mocht u advies wensen over een onderwerp dat niet hier vermeld staat, kunt u contact met ons opnemen om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Advies en begeleiding

Advies en begeleiding met betrekking tot:

  • Het opstellen van een Package Design Safety Report (PDSR) voor verpakkingen gebruikt bij het vervoer van radioactief materiaal, anders dan verpakkingen waarvoor een Competent Authority (CA) approval is vereist
  • De ontwikkeling van een beheersysteem (management system) zoals bedoeld in onder meer 1.7.3 van het ADR en/of 1.6.3 van de ICAO-TI
  • Het vervoer van klasse 7 gevaarlijke stoffen in het algemeen
  • De aanvraag van een vergunning, erkenning, goedkeuring, ontheffing, enz. t.b.v. van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat mogelijk onderhevig is aan additionele formaliteiten.

Getuige-deskundige, technisch en/of “Second Opinion” adviseur

  • Interpretatie & toepassing van wet- en regelgeving
  • Vervoersindeling gerelateerde vraagstukken
  • (Her)beoordeling Safety Data Sheets (SDS)
  • Controle van echtheid, juistheid en volledigheid van de beproevingsrapporten voor lithium cellen en batterijen conform 38.3 van de UN-Manual of Tests & Criteria
  • Evaluatie beproevingsrapporten van verpakkingen en advisering over het juiste gebruik daarvan
  • enz.

Optreden als (veiligheids)adviseur gevaarlijke stoffen

Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, is verplicht één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze adviseurs zijn belast met hulp bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Deze eis geldt t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN). Het begrip “veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen” is niet als zodanig terug te vinden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO-TI / IATA) en over zee (IMDG). Het is echter zeer aan te raden om ook voor het vervoer middels deze twee laatstgenoemde vervoersmodaliteiten een deskundig adviseur gevaarlijke stoffen te hebben die alle ins en outs over lucht- en/of zeevervoer kent en u van  advies kan voorzien over de hiervoor geldende, specifieke, eisen.

DGCS kan u zowel van dienst zijn als eerste veiligheidsadviseur, maar ook als tweede, d.w.z. naast uw interne veiligheidsadviseur.

Vervullen van interim en/of projectmatige functiesSee the source image

Kortdurende of langdurige interim opdrachten ter ondersteuning van uw eigen personeel, het analiseren of opstellen van bedrijfsprocessen en/of projectmatig werk, behoort tevens tot de mogelijkheden.

Neem hiervoor gerust contact met ons op.